Andere sociale toelagen

Bepaalde categorieën van personen kunnen in België bijkomende sociale toelagen krijgen: het gaat om personen met een beperking of handicap en om ouderen.

De inkomensvervangende tegemoetkoming is een tegemoetkoming die bedoeld is om het inkomen (deels) te compenseren dat u door uw handicap niet kunt verdienen.

Bent u tussen 21 en 65 jaar? Kunt u door uw handicap niet gaan werken? Of werkt u wel, maar kunt u door uw handicap maar 1/3 of minder verdienen van wat iemand zonder handicap op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen (‘verminderd verdienvermogen’)? Dan hebt u misschien recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) kan worden verleend aan een persoon met een handicap, als die handicap zijn vermogen om te werken belemmert (en daarmee zijn vermogen om inkomsten te verwerven uit arbeid). Aan deze vorm van steun zijn echter heel wat voorwaarden verbonden:

 • nationaliteit
 • leeftijd
 • verblijfplaats
 • inkomen (van de persoon met een handicap en van de persoon met wie hij/zij een huishouden vormt)

Waar heb ik recht op en hoe vraag ik de uitkering aan?

Het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt bepaald op basis van de gezinssituatie van de persoon met een handicap: alleenstaand, gehuwd, samenwonend, kinderen ten laste, verblijvend in een instelling.

Meer informatie over sociale en fiscale voordelen voor personen met een handicap vindt u op de pagina Inkomensvervangende tegemoetkoming van de website van de Directie-generaal Personen met een handicap.

Integratietegemoetkoming

Deze tegemoetkoming is bedoeld om het dagelijks leven van een persoon met een handicap te verbeteren (gemotoriseerde rolstoel, speciale uitrusting …)

Meer informatie vindt u op de pagina Integratietegemoetkoming van de website van de Directie-Generaal Personen met een handicap.

  Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

  In België krijgen 65-plussers die niet voldoende financiële middelen hebben, een uitkering: de IGO of inkomensgarantie voor ouderen. De IGO is geen pensioen. De instelling die deze uitkering toekent, is de Federale Pensioendienst (FPD).

  Als onderdaan van een EER-land (de EU-lidstaten + IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland) komt u in aanmerking voor deze uitkering.

  Voorwaarden om een IGO te ontvangen

  U hebt recht op een IGO als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • uw financiële middelen mogen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag

  • u bent minstens 65 jaar (vanaf 2025 minstens 66 jaar en vanaf 2030 minstens 67 jaar)
  • uw hoofdverblijfplaats is in België en u moet er werkelijk en zonder onderbreking wonen

  Verlaat u België, of verblijft u langer dan 21 opeenvolgende dagen op een ander adres in België? Dan moet u de Pensioendienst daarvan op de hoogte brengen.

  Meer details over uw recht op een IGO leest u onder de rubriek Heb ik recht op een IGO? op de website van de FPD.

  Bedrag van uw IGO

  Hoeveel u krijgt, hangt af van uw financiële middelen en van uw gezinssituatie. Die onderzoekt de Federale Pensioendienst om het bedrag van uw inkomensgarantie te bepalen.

  De bepalingen, de manier van berekenen en de elementen waarmee de FPD rekening houdt, leest u onder de rubriek Hoe wordt mijn IGO berekend? op de FPD-website.

  Hoe vraagt u een IGO aan?

  In de meeste gevallen moet u zelf geen aanvraag voor een inkomensgarantie indienen. De Federale Pensioendienst onderzoekt automatisch of u recht hebt op een IGO als u:

  • een pensioen aanvraagt in België

  • al een pensioen ontvangt in België
  • een tegemoetkoming aan gehandicapten ontvangt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt
  • een leefloon ontvangt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt

  Bent u in een ander geval? U vraagt zelf een IGO aan:

  Alles wat u moet weten over de IGO staat gebundeld op de pagina Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) op de website van de SFPD.

  Verantwoordelijke instelling

  Indien u vragen heeft, raadpleegt u best de website van de Federale pensioendienst (FPD).

  Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

  Dit is een tegemoetkoming voor hulpbehoevende personen die ouder zijn dan 65 en een laag inkomen hebben.

  Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden in Vlaanderen

  Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden in Brussel

  Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden in Wallonië (in het Frans)

  Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden in de Duitstalige Gemeenschap (in het Duits)

  FOD Sociale Zekerheid

  Directie-generaal Personen met een handicap