Uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten

Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) is het expertisecentrum op het vlak van beroepsrisico’s, in het bijzonder bij arbeidsongevallen en beroepsziekten.

U hebt recht op een uitkering voor een arbeidsongeval als u een ongeluk hebt tijdens, of door, de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst, en dat ongeluk een letsel veroorzaakt.

U hebt recht op een uitkering voor een beroepsziekte als u ziek wordt door uw werk in een sector waarin u aan een beroepsziekte blootgesteld wordt. Die beroepsziekten staan op een officiële lijst. Het is wel mogelijk om een ziekte die niet op de lijst staat, te laten erkennen als beroepsziekte.

Vergoedingen voor beroepsziekten

Zijn verzekerd tegen de gevolgen van een beroepsziekte:

 • werknemers in de privésector die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst. Daarbij rekenen we ook:
  • leerlingen en stagiairs, zelfs als ze niet betaald worden
  • mensen met een handicap die een revalidatietraject volgen
  • werkzoekenden die een beroepsopleiding volgen
  • leerlingen en studenten die tijdens hun opleiding risico lopen op een beroepsziekte
 • werknemers in overheidsdienst

Als zelfstandige bent u niet gedekt door een verplichte verzekering tegen beroepsziekten. U kunt wel een beroep doen op de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor zelfstandigen. Spreek daarvoor best het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) aan.

Vergoedingen voor arbeidsongevallen

Iedere werknemer die arbeidsongeschikt wordt door een arbeidsongeval heeft recht op schadevergoeding.

Een arbeidsongeval is:

 • een plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt. Het ongeval doet zich voor tijdens, en als gevolg van, de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst
 • een ongeval dat zich voordoet op de weg van of naar het werk

Beroepsziekten

Bent u een werknemer in de privésector? Als u een beroepsziekte krijgt, hebt u mogelijk recht op één van de volgende vergoedingen:

 • uitkering voor blijvende arbeidsongeschiktheid
 • uitkering voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • vergoeding van medische kosten bij de behandeling van een beroepsziekte
 • vergoeding voor hulp van een andere persoon

Mocht u overlijden door de beroepsziekte, dan wordt de vergoeding uitbetaald aan uw nabestaanden.

U vraagt uw vergoeding aan bij Fedris. Daarvoor vult u formulier 501N op de website van Fedris in, en vraagt uw dokter om formulier 503N op de website van Fedris in te vullen. U verstuurt de twee formulieren en eventuele medische bewijsstukken naar Fedris.

U bent een werknemer in overheidsdienst? Bij beroepsziekte moet u contact opnemen met de personeelsdienst van uw afdeling. Die zegt u wat u moet doen.

Meer details over de procedures leest u op de pagina Procedure voor de erkenning van je beroepsziekte op het portaal van de sociale zekerheid.

Arbeidsongevallen

Afhankelijk van de situatie, hebben werknemers of hun familie recht op verschillende soorten vergoedingen.

U krijgt bij een arbeidsongeval de kosten van medische zorgen vergoed. De pagina Arbeidsongeval: terugbetaling van kosten op het portaal van de Belgische sociale zekerheid geeft u de details.

Bij arbeidsongeschiktheid hebt u recht op volgende vergoedingen:

 • gehele of gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid: dagelijkse vergoeding
 • blijvende arbeidsongeschiktheid: een vergoeding tijdens de herzieningstermijn, en een rente na afloop van deze termijn

Op het portaal van de Belgische sociale zekerheid leest u meer over deze vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid en vergoedingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid.

Mocht u door uw arbeidsongeval overlijden, dan hebben uw naaste familieleden mogelijk recht op een rente. Meer details leest u op de pagina Dodelijk arbeidsongeval: wie krijgt welke vergoeding? op het portaal van de Belgische sociale zekerheid.

Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris)

 • Adres: Sterrenkundelaan 1 - 1210 Brussel
 • Telefoon: +32 (0)2 272 20 00
 • Website: www.fedris.be