Pensioen

Heb ik recht op een pensioen in België? Wat zijn de voorwaarden? Hoe vraag ik het aan en hoe ontvang ik het? U vindt alle antwoorden op deze pagina.

Hebt u in België gewerkt?

U hebt al recht op een Belgisch rustpensioen als werknemer of ambtenaar vanaf één gewerkte dag.

Als zelfstandige hebt u recht op een rustpensioen zodra u één trimester de sociale bijdragen voor een hoofdberoep betaald hebt.

Voor uw wettelijk werknemers- en ambtenarenpensioen (uw persoonlijke rust- of ouderdomspensioen) kijken we vooral naar uw gewerkte perioden en bepaalde inactiviteitsperioden. U vindt de lijst van niet-gewerkte perioden die we beschouwen als gewerkt op de pagina Niet gewerkte perioden op de website van de Federale Pensioendienst.

Ook voor een zelfstandigenpensioen kunt u vragen om sommige perioden waarin u niet gewerkt hebt, toch te laten meetellen voor uw pensioen (gelijkstelling). Raadpleeg voor meer informatie de pagina Welke jaren tellen mee voor mijn pensioen op de website van de RSVZ.

Hoe wordt uw pensioen berekend?

HEEFT UW HUWELIJKSPARTNER OF EX-HUWELIJKSPARTNER IN BELGIË GEWERKT?

In sommige gevallen hebt u recht op een uitkering die gebaseerd is op de loopbaan van uw (ex-)huwelijkspartner.

OVERLEVINGSPENSIOEN

Een overlevingspensioen is een uitkering voor bepaalde nabestaanden (weduwe, weduwnaar, ex-huwelijkspartner) van een overleden persoon. Het maakt niet uit of de overledene al gepensioneerd was of niet.

Het bedrag is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder:

 • Het aantal personen dat recht heeft op de uitkering
 • De (eigen) pensioenrechten

Was uw huwelijkspartner werknemer of ambtenaar? Raadpleeg dan voor meer informatie 'Wat te doen bij een overlijden' op de website van de Federale Pensioendienst.

Was uw ex-huwelijkspartner ambtenaar? Raadpleeg dan voor meer informatie de pagina Ex-huwelijkspartner van een ambtenaar op de website van de Federale Pensioendienst.

Was uw huwelijkspartner zelfstandige? Raadpleeg op de website van de RSVZ de pagina 'Overlevingspensioen' of de pagina 'Overgangsuitkering'.

PENSIOEN ALS UIT DE ECHT GESCHEIDEN HUWELIJKSPARTNER (ENKEL OP BASIS VAN EEN LOOPBAAN ALS WERKNEMER OF ZELFSTANDIGE)

Onder bepaalde voorwaarden hebt u recht op een rustpensioen op basis van de loopbaan als werknemer of zelfstandige van uw ex-huwelijkspartner.

Het rustpensioen voor de echtgescheiden huwelijkspartner wordt berekend op basis van de loopbaan van de ex-huwelijkspartner tijdens de huwelijksperiode.

Raadpleeg voor meer informatie de pagina over het pensioen als uit de echt gescheiden huwelijkspartner (op basis van een werknemersloopbaan) op de website van de Federale Pensioendienst.

Raadpleeg voor meer informatie de pagina over het pensioen als uit de echt gescheiden huwelijkspartner (op basis van een loopbaan als zelfstandige) op de website van de RSVZ.

PENSIOEN ALS FEITELIJK GESCHEIDEN HUWELIJKSPARTNER (ENKEL OP BASIS VAN EEN LOOPBAAN ALS WERKNEMER OF ZELFSTANDIGE)

U kunt recht hebben op een pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner als u een andere hoofdverblijfplaats hebt dan uw huwelijkspartner of als u van tafel en bed gescheiden bent.

Raadpleeg voor meer informatie de pagina over het pensioen als feitelijk gescheiden huwelijkspartner van een werknemer op de website van de Federale Pensioendienst.

Raadpleeg voor meer informatie de pagina over het pensioen bij feitelijke scheiding van de zelfstandigen op de website van de RSVZ.

HEEFT UW OVERLEDEN OUDER IN BELGIË GEWERKT ALS AMBTENAAR?

WEZENPENSIOEN (ENKEL OP BASIS VAN EEN LOOPBAAN ALS AMBTENAAR)

Als wees van een ambtenaar kunt u ook recht hebben op een overlevingspensioen.

Het bedrag van het overlevingspensioen voor wezen wordt afgeleid van het overlevingspensioen. Als er ook rechthebbenden op het overlevingspensioen zijn uit een ander huwelijk, dan wordt het overlevingspensioen verdeeld onder de verschillende rechthebbenden.

Raadpleeg voor meer informatie de pagina over het Overlevingspensioen voor wezen op de website van de Federale Pensioendienst.

HOE KUNT U UW BELGISCH PENSIOEN AANVRAGEN?

U hebt in België gewerkt, maar woont ondertussen in:

Raadpleeg dan de lijst van landen uit de Europese Economische Ruimte (EER) en landen waarmee de Federale Pensioendienst een bilateraal akkoord heeft op de pagina Lijst met adressen van de website van de Federale Pensioendienst.

Dien dan uw pensioenaanvraag in:

 • In het land waar u woont, op voorwaarde dat u daar ook gewerkt hebt
 • In het land waar u het laatst gewerkt hebt, als u nooit gewerkt hebt in uw woonland

Woont u niet in een van de bovenstaande landen? Vraag dan rechtstreeks uw pensioen aan:

 • Via uw persoonlijk online pensioendossier op mypension.be voor elk type pensioen.

  Bekijk de tutorial over de pensioenaanvraag via mypension.be.

  U kunt zich aanmelden op mypension.be met verschillende digitale sleutels:

  • Belgische eID en kaartlezer

  • itsme

  • Beveiligingscode via e-mail of via mobiele app

  • Elektronisch identificatiemiddel erkend op Europees niveau

U vindt meer info over de digitale sleutels op de website van CSAM.

Momenteel is mypension.be beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits.

U kunt uw aanvraag indienen:

 • Ten vroegste 12 maanden voor uw gewenste pensioendatum;
 • Ten laatste de maand vóór uw pensioendatum.

U ontvangt onze beslissing binnen de 4 maanden na uw aanvraag. In sommige gevallen kan het langer duren (gemengde loopbaan, loopbaan in het buitenland, …).

U vindt alle info over de pensioenaanvraag op de website van de Federale Pensioendienst.

Bent u niet tevreden over de dienstverlening of bent u niet akkoord met de pensioenbeslissing? Lees meer over een klacht indienen of in beroep gaan op de website van de Federale Pensioendienst.

HOE WORDT UW BELGISCH PENSIOEN BETAALD?

U kunt uw pensioen op verschillende manieren ontvangen.

Opgelet, u kunt uw Belgisch pensioen niet overal ter wereld ontvangen als u geen Belg bent.

Voor meer informatie over de betaalbaarheid en de betaalwijze van uw pensioen, of voor alle andere informatie over uw Belgisch pensioen in het buitenland, raadpleeg de pagina Werk en verblijf in het buitenland op de website van de Federale Pensioendienst.

Federale Pensioendienst

 • Adres: Federale Pensioendienst, Zuidertoren, Europa-esplanade 1, 1060 Brussel

 • Pensioenlijn:

  • Vanuit België: 1765

  • Vanuit het buitenland (tegen het tarief van uw telecomoperator): +32 78 15 1765

 • Website: www.sfpd.fgov.be

RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN (RSVZ)

 • Adres: Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ), Willebroekkaai 35, 1000 Brussel, BELGIË

 • Pensioenlijn:
  • Vanuit België: 1765
  • Vanuit het buitenland (tegen het tarief van uw telecomoperator): +32 78 15 1765
 • Website: www.rsvz.be