Het einde van een arbeidsovereenkomst melden

Als een Belgische arbeidsovereenkomst afloopt, moet u als werkgever:

  • onmiddellijk een Dimona OUT doen in de onlinedienst Dimona om te melden dat uw werknemer uit dienst treedt
  • aan de RSZ de nodige gegevens bezorgen in de onlinedienst DmfAvoor de berekening van de overblijvende sociale bijdragen

Een Dimona OUT sluit een periode af. U moet ze dus doen ten laatste op de eerste werkdag die volgt op de laatste dag van het arbeidscontract. 

Bijzonderheden over arbeidscontracten die eindigen na middernacht, of met of zonder opzeg, leest u onder ‘Dimona OUT’ op de pagina De verschillende Dimona-aangiften van de Administratieve instructies RSZ op het portaal van de sociale zekerheid.

  • Een pauze (schorsing) of afwezigheid
  • Overschakeling naar deeltijds werk

In deze gevallen blijft de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer immers bestaan. 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)