Berekening en betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid

In België worden de bijdragen voor de sociale zekerheid geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Hier is een overzicht van hoe ze worden berekend en wanneer ze moeten worden betaald.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) int alle socialezekerheidsbijdragen voor werknemers. Naast de patronale en persoonlijke basisbijdragen, int de RSZ ook de meeste bijdragen voor de Fondsen voor bestaanszekerheid, bijdragen voor de Fondsen voor Sluiting van Ondernemingen, bijdragen op het dubbel vakantiegeld, enzovoort.

De RSZ berekent hoeveel bijdragen u moet betalen. U of uw sociaal secretariaat ontvangt maandelijks een document met de berekening van het voorschot. Elk kwartaal moet u het verschil bijbetalen tussen de maandelijkse voorschotten en het totale kwartaalbedrag op basis van uw DmfA.

Betalingstermijnen

U betaalt de maandelijkse voorschotten aan het begin van de volgende maand.

De betaling van het verschil tussen het totaal van de voorschotten en het totaalbedrag berekend op basis van de kwartaalaangifte, moet ten laatste op de laatste dag van de maand volgend op het kwartaal waarvoor de aangifte ingediend werd, ontvangen zijn door de RSZ.

Check de precieze betalingstermijnen in de kalender van de portaalsite van de sociale zekerheid

Betalingsgegevens

Het verschuldigde bedrag op basis van uw driemaandelijkse DmfA-aangifte moet worden gestort op IBAN BE63 6790 2618 1108 (BIC PCHQBEBB). Vermeld bij de betaling altijd de gestructureerde mededeling met het formaat +++NNN/NNNN/NNNN+++.

U ontvangt de gestructureerde mededeling ofwel via bpost (Belgische postdienst) ofwel in uw e-Box Enterprise mailbox, in een document getiteld ‘Gestructureerde mededeling van de betaling van het kwartaalsaldo'.

Meer over e-Box vindt u op de website van e-Box Enterprise.

Betaalbevestiging

Uw bankafschrift geldt als bewijs van betaling.

Gebruik de onlinedienst Raadpleging facturen werkgevers om alle RSZ-facturen voor uw onderneming te bekijken. Deze onlinedienst is beschikbaar voor werkgevers, sociale secretariaten en dienstverrichters. U vindt meer informatie over Consultatie facturen werkgevers op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

  • Adres: Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel 
  • Telefoon: +32 (0)2 509 59 59
  • Website: www.rsz.be

U kunt ons ook bereiken via onze Contactpagina.