Zich als werkgever inschrijven in België

Ondernemingen die in België personeel in dienst willen nemen, moeten zich als werkgever inschrijven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Dat gebeurt via de onlinedienst Wide op het portaal van de Belgische sociale zekerheid. De werkgever krijgt dan een identificatienummer: het RSZ-nummer.

Om aan zijn verplichtingen te voldoen, moet de werkgever zich nadien registreren op het portaal voor de sociale zekerheid. Door dit te doen krijgt hij toegang tot alle beveiligde onlinediensten van de Belgische sociale zekerheid.

Wide bestaat in een niet-beveiligde en een beveiligde versie. Identificeer u als werkgever in de niet-beveiligde versie zolang u nog geen account hebt op het portaal van de Belgische sociale zekerheid.

Hoe identificeert u zich als werkgever?

De niet-beveiligde versie van Wide vraagt u welk type personeel u te werk wilt stellen en of u een natuurlijke persoon of rechtspersoon bent. U vult uw ondernemingsnummer in als u dat hebt, maar u kunt zich zelfs zonder dat nummer als werkgever identificeren.

Als de RSZ uw aanvraag verwerkt heeft, krijgt u per brief uw RSZ-nummer opgestuurd.

Hoe past u uw gegevens als werkgever aan?

Eens u zich hebt geregistreed op het portaal van de Belgische sociale zekerheid kunt u de beveiligde onlinedienst Wide gebruiken. Hiermee kunt u:

  • een aanvraag tot wijziging van uw gegevens als werkgever doen, en
  • zich laten schrappen als Belgisch werkgever.

U bent verplicht om te melden dat:

  • u tijdelijk of definitief geen personeel meer in dienst hebt, en
  • de situatie van uw organisatie verandert, bijvoorbeeld dat u een nieuwe activiteit hebt.

Uw registratie op het portaal van de sociale zekerheid geeft u toegang tot alle beveiligde onlinediensten op dat portaal. Die diensten hebt u nodig om uw verplichtingen als werkgever te vervullen. Eén van die beveiligde diensten is Mahis: die gebruikt u om een mandataris aan te stellen voor uw administratie.

Bij uw registratie krijgt uw onderneming ook automatisch een e-Box. In deze digitale brievenbus ontvangt u berichten en documenten van de instellingen van de sociale zekerheid.

Contactcenter van de sociale zekerheid