Leefloon

In bepaalde omstandigheden, wanneer uw inkomsten u niet toelaten om een behoorlijk bestaan te hebben, hebt u recht op een sociale uitkering, met name het leefloon. Het leefloon wordt op lokaal niveau uitgekeerd door het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn), dat onder meer financiële steun biedt.

In België hebt u volgens de Leefloonwet als EU-burger recht op maatschappelijke integratie. Het OCMW (Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn) van uw verblijfplaats biedt u steun als u:

 • wettig in België verblijft en een verblijfsrecht hebt van meer dan 3 maanden;
 • meerderjarig (of gelijkgesteld) bent;
 • bereid bent om te werken (tenzij dat onmogelijk is);
 • niet genoeg middelen hebt om een menswaardig bestaan te leiden;
 • alsook al uw andere sociale rechten uitgeput hebt.

De opdracht van het OCMW is om u te helpen om weer op eigen benen te staan. Het biedt u daarom niet gewoon een inkomen, maar probeert bijvoorbeeld ook om u aan werk te helpen. OCMW-steun neemt dus de volgende vormen aan:

 • financiële steun: een leefloon of equivalent leefloon
 • sociale tewerkstelling

Het ‘equivalente leefloon’ is de financiële hulp die u krijgt als u recht hebt op maatschappelijke integratie maar niet op een leefloon. De bedragen van het leefloon en het equivalente leefloon zijn op elkaar afgestemd.

De wet bepaalt welk steunbedrag u elke maand kunt krijgen, afhankelijk van de categorie waarin u zich bevindt:

 • Categorie 1: u leeft samen met één of meer andere mensen en u regelt uw huishouden samen. Dan kan u mogelijkerwijs het bedrag voor samenwonenden ontvangen.
 • Categorie 2: u leeft alleen. U krijgt mogelijkerwijs het bedrag voor alleenstaanden.
 • Categorie 3: u hebt een gezin ten laste met minstens één minderjarig ongehuwd kind.

De bedragen van het leefloon en het equivalente leefloon vindt u op de pagina Bedragen op de website van de POD Maatschappelijke Integratie.

POD Maatschappelijke integratie

 • Adres: Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, bus 165 - 1000 Brussel
 • Telefoon: +32 (0)2 508 85 85
 • E-mail: vraag@mi-is.be  
 • Website: www.mi-is.be